مجموعه قواعدی که دولت ها (اعضای جامعه بین الملل) آن را لازم الاجرا می دانند، حقوق بین الملل نام دارد. این حقوق همچنین در برگیرنده قواعدی است که تعیین کننده نحوه تشکیل و تکالیف سازمان های حقوق بین الملل و روابط آنها با یکدیگر و دولت ها و بعضاٌ تکالیف افراد می باشد.

 با استفاده از وکلای پایه یک و اساتید دانشگاه در نهادینه شدن حقوق و افزایش فرهنگ حقوق در جامعه شکل گرفته تا خدمات جامع حقوقی، مشاوره و وکالت در سطح داخلی و بین المللی را به شما عزیزان ارائه دهد.

این خدمات از اخذ و انجام وکالت گرفته تا مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح داخلی و بین المللی من جمله وکالت از سوی خارجیان در مراجع داخلی منطبق بر قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و بالعکس را در بر می گیرد.

خدمات تخصصی در شاخه حقوق بین الملل

حقوق بین المللی

 1. مشاوره حقوقی و وکالت جهت تنظیم قرارداردها و شرکت های بین المللی و ثبت آن
 2. داوری طرفین در بسیاری از اختلافات تجاری و برطرف نمودن آن در سراسر جهان با تنظیم توافق نامه های داوری قبل و بعد از ایجاد اختلاف، همراه با تنظیم شروط داوری در این قراردادها
 3. پذیرش داوریهای بین المللی و ad hoc  مطابق با قواعد داوری آنسیترال
 4. مشاوره در خصوص نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان و مراجعه ایشان به محاکم خارجی
 5. مشاوره در خصوص موانعی اعم از شرعی و حقوقی که ایران جهت پیوستن به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با آنها مواجه است.
 6. مشاوره در خصوص احتمال انتساب مسئولیت میانمار مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 7. مشاوره در خصوص عواقب تابعیت دوگانه و روش های جلوگیری از آن
 8. مشاوره در خصوص نقشی که پلیس بین الملل در پیشگیری از جنایات سازمان یافته فراملی ایفا می کند.
 9. مشاوره در خصوص حقی که متهم جهت دفاع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی از آن برخوردار است.
 10. مشاوره در خصوص دلایل حقوقی که تحریم کنندگان بین المللی ایران عنوان می کنند.
 11. مشاوره در خصوص قانونی که در حقوق جزای بین المللی و ایران در خصوص منع تعقیب مجدد وجود دارد.
 12. معرفی داوران و انتخاب ایشان
 13. به اجرا در آوردن آراء داوران
 14. اعتراض به آراء داوری بین المللی و یا ارتقاء آنها
 15. آشنایی با مهاجرت و روش مهاجرت به سایر کشورها
 16. ارائه مشاوره در خصوص قوانین بین المللی بیمه، حقوق گمرکی و ترابری بین المللی

امید است این مطالب در کانون توجه افراد درگیر با مسائل حقوقی من جمله وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و عامه مردم قرار گیرد.