بدون شک این سوال مداک در ذهن شما تکرار می شود که آیا مهاجرت کار درستی است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه شنیده می شود. اول اینکه مهاجرت کار آسانی است و شروع خوشبختی است و به نوعی در باغ بهشت نشان داده می شود، دیدگاه دوم اینکه مهاجرت کار نادرستی است و فرجامی جز پشیمانی و سختی ندارد و هیچ جا کشور خودمان نمی شود. اما واقعیت این است که مهاجرت درست مهاجرتی است که دارای هدف بوده و از راه درست و قانونی انجام شود تا به موفقیت بیانجامد.

مهاجرت دارای خوبی های بسیاری است ولی در عین حال دارای سختی های خاص خود است. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا شما را با مزایا و دشواری های مهاجرت آشنا نماییم.

  • مزایای مهاجرت:

  • قانون مداری و حاکمیت قانون
  • رواج دموکراسی
  • دسترسی بیشتر به امکانات عمومی
  • رفاه عمومی بیشتر
  • آینده شغلی و زندگی بهتر

مشکلات مهاجرت:

  • دوری از خانواده
  • زبان جدید
  • فرهنگ جدید
  • تفکرات غلط درباره مهاجرت (حمایت کامل کشور جدید از مهاجر، عدم نیاز به کار، …)
  • بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت دارند، روی این نکته تاکید دارند که می خواهند مهاجرت تضمینی و با گارانتی و بدون ردی داشته باشند تا سرمایه و زمانشان هدر نرود. در ابتدا می بایست عرض کنیم که برای همه افراد یک راه و یک کشور پیشنهاد کردن کار اشتباهی است، چرا که شرایط یک فرد با دیگری زمین تا آسمان ممکن است متفاوت باشد. دوماً  اینکه تصمیم نهایی را برای اعطا و یا عدم اعطای ویزا نه وکیل و ما، بلکه افسر مهاجرت اخذ می کند و اوست که با توجه به شرایط ما و نحوه تحویل مدارک مورد نیاز به وی تصمیم می گیرد که ویزا صادر نماید یا خیر. در نتیجه مهاجرت تضمینی و یا با گارانتی یک امر صد در صد درست و بی نقص نیست. همچنین توضیه می نماییم برای صرفه جویی در زمان و افزایش شانس اخذ ویزا، همیشه چند راه و چند گزینه را در نظر داشته باشید که در صورت عدم موفقیت در یک راه، راه دیگری را سریعاً جایگزین و برای آن اقدام نمایید. در انتها می بایست خاطر نشان کنیم که کار شما تنها چیدمان درست مدارک، اطمینان از داشتن شرایط لازم و توکل و امید به خدا برای اخذ ویزاست و تصمیم نهایی برای اعطای ویزا و اقامت با افسر مهاجرت می باشد.