Print
Zoom In
Zoom Out

حزب حامی حیوانات قبرس خواستار ممنوعیت فروش سگ و گربه در پت شاپ ها شد

تاریخ انتشار: شنبه , 09 اسفند 1399 10:00

حزب حامی حیوانات قبرس از قوانین تازه تصویب درباره پت شاپ ها که آنها را از فروش سگ و گربه منع نکرده انتقاد کرد.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG) به نقل از سایپروس میل، حزب حامی حیوانات قبرس گفت: چنین ممنوعیتی تا حد زیادی مشکل بزرگ سگها و گربه های ولگرد را حل می کرد.

این حزب در بیانیه ای مکتوب اعلام کرده است که با بهره برداری تجاری از حیوانات به هر شکل مخالف است.

اعلامیه این حزب یک روز پس از تصویب مقررات جدید توسط نمایندگان مجلس در رابطه با عملکرد پت شاپ ها صادر شد؛ این مقررات جدید برای اطمینان از رفتار بهتر نسبت به حیواناتی که پت شاپ ها میزبان آنها هستند، تصویب شده است.

این مقررات شامل ویژگی و الزامات مربوط به شرایط زندگی حیوانات در پت شاپ ها می شود و مشخص می کند که پت شاپ ها چه نوع حیواناتی را می توانند نگهداری کنند و یا به فروش برسانند. گونه های تأیید شده در فهرستی تحت عنوان " فهرست مثبت" قرار گرفته اند.

این مقررات جدید شامل شرایط زندگی حیوانات خانگی و مقررات مربوط به زندگی آنها نیز می شود که آیا مجاز به نگهداری و یا فروش آنها هستند. گونه های تأیید شده در"لیست مثبت" قرار گرفته اند.

البته تاکنون قانونی که براساس آن مشخص شود کدام گونه از حیوانات را می توان خرید و یا نگهداری کرد وجود نداشت. "لیست مثبت" درمیان سایر موارد مشخص می کند که فروش و مالکیت پستانداران وحشی ممنوع است تا این حیوانات از تجارت حیات وحش بین المللی در امان بمانند و مورد محافظت قرار بگیرند.

قانون جدید همچنین فرآیند و شرایط کسب مجوز پت شاپ و استانداردهای خاص برای استخدام کارکنان آن را مشخص کرده و از پت شاپ ها می خواهد که سوابق حیوانات را نگهداری کنند.

وزارت کشاورزی اعلام کرده است که تصویب این قانون چارچوب رفاه حیوانات در قبرس را تقویت می کند و باعث می شود که قبرس در این رابطه یک کشور پیشرو باشد چرا که درحال حاضر سیستم " فهرست مثبت" برای حیوانات تنها در چند کشور معدود اتحادیه اروپا کاربرد دارد.

حزب حامی حیوانات قبرس با استقبال از این تغییرات یادآور شد که این تغییرات مشکل بزرگ ازدیاد جمعیت سگ ها گربه های رها شده و ولگرد را حل نکرده است.

این بیانیه می افزاید که دولت نمی تواند مسئله تولید مثل و تجارت حیوانات اعم از قانونی و غیرقانونی و قاچاق آنها را حل کنند.

این حزب علیرغم تلاشهای طولانی مدت خود تاکنون موفق نشده قانون منع خرید و فروش سگ ها و گربه ها را به تصویب برساند.