Print
Zoom In
Zoom Out

حضور غیرقانونی شهروندان انگلیس در اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: پنجشنبه , 19 فروردین 1400 13:00

با آغاز ماه آوریل مشخص شده است که هزاران شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا حضور غیرقانونی دارند.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG) به نقل از شنگن ویزا اینفو، با توجه به پایان مهلت 90 روزه اقامت بدون ویزا در اتحادیه اروپا برای شهروندان انگلیسی، با آغاز ماه آوریل هزارن نفر از شهروندان انگلیسی بطور غیر قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حضور دارند.

پس از پایان مرحله انتقالی برگزیت در تاریخ 31 دسامبر سال 2020 ، کلیه اتباع انگلستان به شهروندان کشورهای سوم اتحادیه اروپا تبدیل شدند و بنابراین تحت همان قوانینی قرار می‌گیرند که سایر شهروندان کشورهای سوم نیز تابع آن هستند.

شهروندان انگلیس که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند برای حضور در اتحادیه و قانونی شدن اقامت خود باید ثبت نام کنند. با این حال، چون بسیاری از آنها موفق به انجام این کار نشده‌اند ، اگر در طول این مدت سه ماه هرگز از اتحادیه اروپا خارج نشده باشند، اقامت آنها در اتحادیه اروپا بیش از 90 روز در هر دوره 180 روز غیرقانونی تلقی می‌شود.

کسانی که حتی برای چند روز از کشورهای اتحادیه اروپا خارج شده‌اند ، این روزهای اضافی تازمانیکه قانون اتحادیه اروپا اقامت بدون ویزا را نقض کنند، در اختیار خواهند داشت (می‌توانند به ازای روزهای باقی مانده در اتحادیه اروپا حضور داشته باشند)

یادآور می‌شود که طبق قوانین منطقه شنگن برای اقامت شهروندان کشور ثالث (مانند آنچه اکنون شهروندان انگلیسی محسوب می‌شوند) هنگام ورود به سرزمین بدون مرز تحت قانون بدون ویزا، این مسافران می‌توانند در هر دوره 180 روزه حداکثر 90 روز در این منطقه اقامت داشته باشند.

هشدار درباره حقوق کارگران در انگلیس

چالش‌های برگزیت برای معماران انگلیسی در اتحادیه اروپا

اقدام حقوقی اتحادیه اروپا علیه انگلستان برای نقض توافق برگزیت

برگزیت عامل کاهش تعداد شرکتهای ژاپنی در انگلستان است

صدمات غیرقابل پیش بینی برگزیت به صنعت هنر و خلاقیت انگلستان

درخواست 5 میلیون شهروند اتحادیه اروپا برای باقی ماندن در انگلیس پسا برگزیتی

تاثیر برگزیت بر دانشجویان انگلیسی و بورس اراسموس

صادرات انگلستان به اتحادیه اروپا پس از توافق تجاری 68 درصد کاهش داشت

نماینده پارلمان اروپا برگزیت را عامل احیای سریع اقتصادی انگلستان دانست

برخی از تغییرات اعمال شده در قوانین مهاجرتی انگلیس و رابطه آن با برگزیت