Print
Zoom In
Zoom Out

تعداد ستارگان آسمان بریتانیا از کاهش آلودگی نوری در قرنطینه خبر می‌دهد

تاریخ انتشار: شنبه , 28 فروردین 1400 21:00

تعداد ستاره‌های قابل مشاهده در آسمان بریتانیا در شمارش امسال افزایش یافته‌اند که این امر نشان دهنده کاهش آلودگی نوری در جریان قرنطینه است.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG) به نقل از گاردین، خیریه حومه در انگلستان (CPRE) اعلام کرده است که 51 درصد از مردم گفته‌اند که در ماه فوریه 10 ستاره یا کمتر در صورت فلکی شکارچی مشخص بود که این امر نشان دهنده آلودگی نوری شدید است.

در مدت مشابه در سال 2020 پیش از نخستین قرنطینه انگلستان، 61 درصد تعداد 10 ستاره یا کمتر را ثبت کرده‌اند.

30 ستاره یا بیش از آن بیشترین رقم ثبت شده از سال 2013 بوده است.

دانش شهروندی (Citizen science‎) پژوهش‌های علمی‌ای ‌است که تمام یا بخشی از آن توسط دانشمندان آماتور انجام می‌شود. شهروندان دانشور (Citizen Scientist) در یکی از مهم‌‌ترین و پرهزینه‌‌ترین مراحل تولید علم، یعنی جمع ‌آوری داده‌های محیطی، نقشی اثرگذار ایفا می‌‌کنند.

کریسپین ترومن مدیر اجرایی خیریه حومه در انگستان گفت: خوشحالم که آلودگی شدید نوری در انگلستان کاهش یافته‌اند. احتمالاً این امر تبعات مثبت و ناخواسته قرنطینه بوده است چرا که قرنطینه عادات شبانه ما را تغییر داده است. امیدواریم که بتوانیم این دستاورد را پس از اتمام دوره قرنطینه نیز حفظ کنیم.

نتایج این تحقیقات روی یک نقشه تعاملی در نشریه بین المللی دارک اسکای ویک منتشر شده و قصد دارد آگاهی عمو‌می‌ را نسبت به تأثیر آلودگی نوری افزایش دهد. روشنایی انسانی این سیاره با شدت 2 درصد در سال رشد ‌می‌کند. آلودگی نوری روی کاهش حشرات به ویژه پروانه‌ها تأثیر گذار است. در حالی که ‌می‌تواند رفتار بسیاری از گونه‌های حیوانات را نیز تغییر دهد.

ترومن گفت: نگاه کردن به آسمان پرستاره شب منظره‌ای جادویی است و ما اعتقاد داریم که هرکجا که زندگی ‌می‌کنید باید بتوانید چنین تجربه‌ای داشته باشند. جالب است که بدانید آلودگی نوری یکی از ساده‌ترین انواع آلودگی است که بتوانیم آن را از بین ببریم. تنها کافیست اطمینان حاصل کنیم که طراحی نور خوبی داریم و در زمان مورد نیاز از آن استفاده ‌می‌کنیم.