Print
Zoom In
Zoom Out

جانسون می گوید انگلیس باید افراد مستعد از سراسر جهان را جذب کند

تاریخ انتشار: چهارشنبه , 09 مهر 1399 13:00

بوریس جانسون گفت: پس از دریافت گزارش کمیته مشورتی مهاجران از کمبود کارگر در مشاغل خاص، باید افراد با استعداد از سراسر جهان را به انگلیس جذب کنیم.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG)به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس خود را حامی جذب افراد مستعد از سراسر جهان به بریتانیا دانست و گفت: پس از دریافت گزارش کمیته مشورتی مهاجران از کمبود کارگران در مشاغل خاص ، همچنان طرفدار جذب افراد با استعداد از سراسر جهان به انگلیس هستم.

وی ادامه داد:من بسیار بسیار روشنفکرانه اعتقاد دارم که این کشور چراغ راه نبوغ دانشمندان و افراد با استعدادی است که به اینجا می آیند و زندگی خود را در اینجا بنا می کنند. این مسئله بسیار مهمی است و ما با این شیوه ادامه خواهیم داد.

جانسون گفت: اما بدیهی است که ما همچنان بر سیستم مهاجرت خود کنترل خواهیم داشت و مهمتر از همه اینها می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افراد بزرگ شده در این کشور فرصت ها و مهارت های مورد نیاز خود را کسب کرده اند.

خروج عجیب مهاجران از بریتانیا

لزوم رعایت بیشتر حقوق مهاجرین از سوی انگلیس

برنامه ملی 100 میلیون یورویی برای حمایت از مشاغل کوچک در پرتغال

رویکرد افکار عمومی بریتانیا نسبت به مهاجران بازتر از دولت است

بررسی استراتژیهای مشترک قبرس و لبنان در رابطه با مهاجران غیرقانونی

دولت انگلیس متهم به عدم همکاری مناسب با پناهجویان شد

سخت شدن شرایط برای پناهجویان در انگلیس

سردرگمی انگلیس در دوران پسابرگزیت برای مقابله با هجوم پناهندگان

الگو برداری انگلیس از استرالیا برای مقالبه با مهاجرت غیر قانونی