Print
Zoom In
Zoom Out

طرح عایق بندی و نصب فتوولتائیک خانه های قبرس در سال 2021 ادامه می یابد

تاریخ انتشار: دوشنبه , 03 آذر 1399 13:00

ابتکار عمل دولت قبرس در راستای عایق بندی و نصب فتوولتائیک(انرژی خورشیدی) خانه ها برای ساخت خانه های دوستدار محیط زیست در این جزیره تاکنون موفقیت آمیز بوده و قرار است در سال 2021 هم ادامه پیدا کند.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG)به نقل از میرایی یو، پس از اجرای موفقیت آمیز این طرح در طول سال 2020، دولت قبرس مایل است طرح عایق بندی و نصب فتوولتائیکها را برای یک سال دیگر هم ادامه دهند.

مقامات از نتایج این ابتکار عمل راضی هستند و شاهد افزایش روز افزود شهروندان به این طرح هستند، این امر در نهایت باعث ادامه یافتن طرح می شود و به قبرس این امکان را می دهد به کشوری دوستدار محیط زیست تبدیل شده و آگاهی عمومی را در این رابطه ارتقا دهد.

طرح حمایتی دولت برای عایق بندی و نصب فتوولتائیکها در تمام طول سال اجرا شده و درحال حاضر بودجه آن از طریق صندوق منابع انرژی تجدید پذیر و صندوق ذخیره انرژی تأمین شده است. بودجه اختصاص یافته به این پروژه شامل نصب عایقهای حرارتی روی سقف و ساخت سیستمهای فتوولتائیک در خانه ها و یا ترکیب هر دوی آنها می شود.

بودجه سال 2020 7.5 میلیون یورو بود و انتظار می رفت در مجموع 4500 خانه را تحت پوشش قرار دهد. اگرچه میزان بودجه سال 2021 هنوز معلوم نیست و در آینده اعلام می شود. مقامات انتظار دارند تغییراتی در اجرای طرح و نحوه ارائه درخواستها ایجاد شود.

غیر از این، دولت انتظار دارد این برنامه براساس محبوبیت و تکرار در سال 2021 بدون مشکل ادامه یابد. دوره برنامه کنونی وقتی تمام می شود که مهلت ارسال درخواستهای سال 2020 به پایان برسد و این مهلت روز 20 دسامبر تعیین شده است. پس از آن مقامات درخواستهای قبلی را در برنامه جدید جای داده و از بودجه جدید برای درخواستهای سال 2020 و 2021 استفاده خواهند کرد.

 

قبرس یک میلیارد یورو به سبزکردن اقتصاد اختصاص می‌دهد

طرح احیای اقتصادی قبرس 15 هزار شغل جدید ایجاد می‌‌کند

اتحادیه اروپا به نیروگاه‌های گاز قبرس عنوان سرمایه گذاری پایدار اعطا می‌کند

کاهش انتشار کربن کشتی های قبرسی شامل تخفیف مالیاتی می شود

قبرس انتشار کربن خود را تا سال 2050 به صفر می رساند

وامهای جدید قبرس به 263.3 میلیون یورو درماه نوامبر کاهش یافت

کابینه قبرس ممنوعیت کیسه های پلاستیکی یکبار مصرف را تصویب کرد

93 درصد از خانوارهای قبرسی به اینترنت دسترسی دارند

قبرس تا سال 2025 به قطب انرژی پاک تبدیل می شود

ظرفیت فتوولتائیک پرتغال به نقطه عطف 1 گیگاوات رسید