Print
Zoom In
Zoom Out

لزوم رعایت بیشتر حقوق مهاجرین از سوی انگلیس

تاریخ انتشار: يكشنبه , 14 دی 1399 15:29

تغییراتی که در سال 2021 بریتانیا به موجب برگزیت شاهد آن خوا هد بود و ضرورت استقبال از مهاجران و پناهندگان گویای این مطلب است که انگلیس باید احترام بیشتری برای حقوق این افراد قائل باشد.

به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG)، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به قلم «ناتالی بنت» یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس، با اشاره به لزوم رعایت حقوق مهاجران می نویسد: ضرورت استقبال از مهاجران و پناهندگان ، این اصل انکار ناپذیر نشان می دهد که ما باید جهانی را هدف بگیریم که در آن هیچ کس - توسط جنگ ، نقض حقوق بشر ، فاجعه زیست محیطی یا فقر - مجبور به ترک خانه خود نشود.

در موقعیتی قرار گرفته ام که گویا تنها کسی هستم که برای رعایت حقوق مهاجران سخن می گویم. باید موقعیت خودم را در اینجا اعلام کنم. ما سفرهای کوتاه یا بلند مدت را تبلیغ می کنیم، اما تجربه نقل مکان از خانه به دلخواه یا استقبال از کسانی که چنین کاری کرده اند ، مورد بحث زیادی قرار نگرفته است.

با این وجود ممکن است سال 2021 یک سال برای تغییر این بحث باشد زیرا ما با جهانی روبرو هستیم که در آن فرصت های انگلیسی ها در قبال مهاجران با پایان دوره گذار برگزیت به طور قابل توجهی محدودتر خواهد شد.

شوک ناشی از بسته شدن ناگهانی مرز به دلیل Covid-19 بیش از گذشته انگلیس را دچار مشکل کرده است. بر همین اساس پس از دهه ها آزادی برای جابجایی در یک قاره ، ما بیشتر شاهد این خواهیم بود که به یک پیشنهاد شغلی ثابت یا درآمد ثابت و یک زندگی ثابت نیاز داریم تا بتوانیم شرایط خود را تغییر دهیم.

این موضوع بویژه در خصوص برابری افراد بیشتر نمود دارد. ثروتمندان همیشه با آغوش باز مورد استقبال قرار می گیرند. آنها توانایی این را دارند که راه خود را با پول باز کنند ، اما کار برای فقرا و جوانان سخت تر است؛ کسانی که بیشترین تلاش را برای شروع دوباره انجام می دهند از همین رو انگلیس باید احترام بیشتری را برای حقوق و برابری های این افراد قائل باشد.

پیش بینی اتحادیه اروپا درباره افزایش میزان مهاجران

گزارش سازمان ملل درباره مهاجرت‌های غیر قانونی در مدیترانه

آلمان 2 هزار و 60 مهاجر را از کمپ های یونان پذیرش کرده است

صدمات غیرقابل پیش بینی برگزیت به صنعت هنر و خلاقیت انگلستان

درخواست لندن از اتحادیه اروپا برای دسترسی به خدمات مالی بازارهای اروپایی

راهکار جدید شرکتهای صادراتی انگلیس برای عدم اختلال در تجارت

بحران میگو در دوران پسابرگزیت انگلستان

هشدار به پناهجویان در انگلیس در خصوص باطل شدن درخواست پناهندگی

خروج عجیب مهاجران از بریتانیا

امیدواری قبرس به توانایی پرتغال در هدایت پیمان مهاجرتی اروپا