Print
Zoom In
Zoom Out

توصیه هایی برای موفقیت در اخذ ویزای کارمندی انگلستان

تاریخ انتشار: شنبه , 29 آذر 1399 14:00

 این نکات کلیدی برای اخذ ویزای جدید کار در انگلستان و موفقیت بیشتر متقاضیان مفید خواهد بود

گروه مشاوران بین المللی نگرش نوین(MVCG) با یاری گرفتن از زبده ترین متخصصان در کشور انگلستان همراه و پشتیبان فعالیت های تجاری و حقوقی شما خواهد بود. بر این اساس در زیر نکات کلیدی در خصوص اخذ ویزای جدید کار در انگلستان برای موفقیت بیشتر متقاضیان این ویزا ارائه شده است.


1. متقاضی اخذ ویزا در نخستین گام حتما باید از یک شرکت معتبر - که برای استخدام کارمند غیر انگلیسی از اداره مهاجرت انگلستان مجوز دارد- پیشنهاد کار داشته باشد؛

2. متقاضی اخذ ویزای کارمندی باید به زبان انگلیسی (حداقل در سطح B2) تسلط داشته باشد؛

3. متقاضی اخذ ویزای کارمندی الزاماً فقط باید برای کارفرمای خود کار کند؛

4. متقاضی اخذ ویزای جدید کاری انگلستان بعد از پنج سال، اقامت دائم اخذ می کنند و سال ششم می تواند برای اخذ تابعیت انگلستان و دریافت گذرنامه انگلیسی اقدام کند.