Print
Zoom In
Zoom Out

انواع ویزای ویزیتوری انگلستان

تاریخ انتشار: چهارشنبه , 12 آذر 1399 15:54

ویزا یا روادید اجازه یا مجوزی است که یک دولت به اتباع یا شهروندان کشوری خارجی اعطا می‌کند تا بتوانند با اجازه وارد آن کشور شوند. ویزا واژه‌ای عامیانه است و در عرف حقوقیِ انگلستان به آن Entry Clearance گفته می‌شود. در انگلستان عنوان اولین ویزایی که صادر می شود Leave to Enter (اجازۀ ورود) است.

ویزاها انواع متفاوتی دارند که خیلی از آن‌ها قابلیت تمدید (Extend) یا تبدیل (Switch)در انگلستان را دارند که بعد از تمدید ویزا به آن (leave to remain) گفته می‌شود.

اگر اقامت از انواع اقامت‌های مهاجرتی باشد، در اکثر موارد بعد از 5 سال برای متقاضی امکان اخذ اقامت دائم  (Indefinite Leave to Remain or ILR) وجود خواهد داشت.

 

انواع ویزای انگلستان

ویزاهای انگلستان انواع مختلفی دارد که می‌توان به ویزای توریستی، تحصیلی، کاری، پزشکی (درمانی)، ازدواج، انواع ویزاهای کار، سرمایه‌گذاری، تأسیس شرکت و فامیلی(خانوادگی) اشاره کرد که هرکدام را جداگانه معرفی می‌کنیم.

 

انواع ویزاهای ویزیتوری انگلستان

ویزاهای ویزیتوری انگلستان همان‌طور که از نامش پیداست مخصوص سفرهای توریستی و کوتاه‌مدت به این کشور هستند. دارندگان این نوع ویزا مجاز به کارکردن، تحصیل، استفاده از خدمات دولتی ازجمله خدمات بهداشتی، تحصیل در دورهای بلندمدت و اخذ گواهی‌نامۀ رانندگیِ انگلستان نیستند. در اکثر موارد دارندگان ویزای ویزیتوری اجازه ندارند بیش از 180 روز در انگلستان اقامت کنند.

ضمناً اصل بر این است که امکان تمدید این نوع ویزا در داخل خاک انگلستان وجود ندارد.

ویزاهای وزیتوری انگلستان شامل انواع زیر هستند:

۱. ویزای ویزیتوری دانشجویی: این نوع ویزا برای افرادی صادر می‌شود که تمایل دارند برای گذراندن دوره‌های تحصیلی زیر۶ ماه (یا در بعضی موارد۹ ماه) به انگلستان سفر بکنند.

در‌صورتی ‌که برای دانشجو Visa Letter(CAS) صادر شود، متقاضی مجاز است برای ویزای دانشجویی Tier 4 اقدام کند.

۲. ویزای توریستی: افرادی‌که تمایل دارند فقط برای تعطیلات یا دیدن خانواده و دوستان به انگلستان سفر کنند، برای این نوع ویزا اقدام می‌کنند.

اگرمایل هستید برای اولین بار به‌سبب مقاصد توریستی یا دیدن اقوام به انگلستان سفر کنید باید برای ویزای شش‌ماهه اقدام بفرمایید. اگر چندین بار سفر کوتاه‌مدت به انگلیس داشته‎اید، بر حسب مورد می‎توانید برای ویزای دو، پنج و ده‌ساله اقدام کنید.

۳. ویزای Business visitor: افرادی‌ که مایل هستند برای امری تجاری به انگلستان سفر بکنند، باید برای این نوع ویزا اقدام کنند.

۴. ویزای پژوهشی: متقاضیانی که تمایل دارند برای امور تحقیقاتی به انگلستان سفر بکنند از این نوع ویزا استفاده می‌کنند.

۵. ویزای خدمات درمانی: بیمارانی که نیاز دارند برای درمان در بخش خصوصی انگلستان به این کشور سفر بکنند، از این نوع ویزا استفاده می‌کنند.

۶. ویزای ازدواج: چنانچه فردی با یک شهروند انگلیسی نامزد کرده باشد و تمایل داشته باشد برای انجام مراسم ازدواج به انگلستان سفر بکند باید برای این نوع ویزا اقدام کند.

۷. ویزای ترانزیت: فردی از طریق انگلستان می‌خواهد به کشورهای دیگر سفر کند.